Retningslinjer for bevillinger Forskningsformidling

Publiceret:

01.05.2024

Bevillingsperiode

Bevillingsperioden er angivet i bevillingsbrevet eller i den senere fremsendte meddelelse. Carlsbergfondet skal godkende alle ændringer af bevillingsperioden.

Alle anmodninger om ændring af bevillingsperioden skal indsendes via Carlsbergfondets ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant). 

Hvis bevillingen ikke er opbrugt ved bevillingsperiodens udløb, bortfalder resten af bevillingen.

Udbetaling af bevilling

Alle anmodninger om udbetaling af bevillingen skal indsendes via Carlsbergfondets ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant). 

Bevillinger indberettes til SKAT på CVR eller cpr-nummer, jf. gældende lovgivning.

Administration af bevilling

Bevillingen administreres af projektets leder / institution.

Omfordeling mellem budgetposter

Hvis omfordelingen mellem de enkelte budgetposter overstiger 25 %, skal den forhåndsgodkendes af Carlsbergfondet. 

Ændring af bevillingshaver

Bevillingen fra Carlsbergfondet tildeles hovedansøger.

I tilfælde af jobskifte eller dødsfald vil bevillingen som udgangspunkt bortfalde. Overførsel af en bevilling til en anden person kræver en helt særlig begrundelse og skal godkendes af Carlsbergfondet. 

Formidling og offentliggørelse

I forbindelse med formidling og kontakt med pressen opfordrer vi til, at du oplyser, at dit projekt er støttet af Carlsbergfondet. 

Afrapportering

Et slutregnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingsperiodens udløb. Regnskabet skal indsendes via Carlsbergfondets ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant) ved brug af Carlsbergfondets regnskabsskema. 

En evalueringsrapport skal indsendes senest tre måneder efter bevillingsperiodens udløb. Rapporten skal indsendes via Carlsbergfondets ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant).

Evalueringsrapporten må ikke overskride fem A4-sider og skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Projektets titel
 • Resume af projektets formål
 • Resume af samarbejde med forskere
 • Eventuelle yderligere formidlingsaktiviteter i forbindelse med projektet
 • Opnåede resultater
  Kvalitativt i forhold til realisering af projektet
 • Opnået effekt
  Kvantitativt i forhold til rækkevidde og målgrupper
 • Resume af eventuel mediedækning
  Det er valgfrit, om man vil medtage eksempler på mediedækning; i givet fald skal disse vedhæftes som bilag
 • Reference
  Link til den offentliggjorte præsentation af projektet og adgang til indholdet

Bevillingen afsluttes, når Carlsbergfondet har godkendt afrapporteringen.

Hvis bevillingshaver ikke overholder retningslinjerne for afrapportering, kan Carlsbergfondet kræve bevillingen helt eller delvist tilbagebetalt.

Politikker og kommunikation

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.