Faxehus

Faxehus opført efter J.C. Jacobsens tegning.

Publiceret:

01.05.2024

I 1876 blev Faxehus opført efter brygger J.C. Jacobsens idé og tegninger. I dag ejes bygningen af Carlsbergfondet.

Bygningen skulle oprindelig fungere som bolig for Erhard Ursin Kogsbølle (1833-1906), der i 1871 var blevet bryggerens kompagnon. Erhard Ursin Kogsbølle var uddannet farmaceut og blev ansat på Carlsberg i 1856.

Boligen blev placeret på Gl. Carlsbergvej overfor hovedindkørslen til bryggeriet og har gennem årene fungeret som bolig for en lang række højtstående ansatte på Carlsberg.

Villaens navn Faxehus kan henføres til de faksekalksten, der blev brugt til beklædning af husets facade. Villaen har siden opførelsen gennemgået forskellige bygningsændringer for at opfylde tidens og beboernes ønsker og behov. I 1934 blev der eksempelvis tilbygget en vinterhave.

Faxehus i dag

I 1982 fik Carlsberg tilladelse til at nedlægge Faxehus som beboelsesejendom. I løbet af 1983 blev der i stedet indrettet kontorer, og i 1985 blev huset omdannet til mødelokaler for blandt andet Carlsbergs direktion.

Siden den 1. januar 2017 har Faxehus været ejet af Carlsbergfondet, og lokalerne udlejes til erhvervsformål.