Bestyrelsen

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets bestyrelse vælges af og blandt medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Bestyrelsen består af tre medlemmer fra den naturvidenskabelige og to medlemmer fra den humanistiske og samfundsvidenskabelige klasse i Videnskabernes Selskab.