Carlsbergfondets domicil

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondet og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab har siden den 24. marts 1899 haft adresse på H.C. Andersens Boulevard 35 i København i et palæ, der er opført og ejet af Carlsbergfondet.

Før sin død den 30. april 1887 udtalte grundlægger af Carlsbergfondet, brygger J.C. Jacobsen, at det ville være ønskeligt, om Carlsbergfondet blev i stand til at skaffe Videnskabernes Selskab et hjem.

Hverken fondet eller selskabet havde dengang egentlige lokaler. De administrative funktioner var spredt rundt omkring i København, og fondets møder blev afholdt på skift hos direktionsmedlemmerne.

Ved Videnskabernes Selskabs 150-årsdag i 1892 foreslog Carlsbergfondets daværende formand Edvard Holm i en festtale, at fondet skulle opfylde J.C. Jacobsens ønske om at opføre en bygning til Carlsbergfondet, hvor man samtidig kunne stille passende lokaler til rådighed for selskabet.

Interiør i stueetage og hall.

Interiør i stueetage og hall.

Interiør i stueetage og hall.

Interiør i stueetage og hall.

Interiør i stueetage og hall.

Interiør i stueetage og hall.

Vilhelm Petersen - arkitekten bag domicilet

Edvard Holm interesserede sig forskningsmæssigt for antikken og ønskede en bygning, der enten var i renæssancestil eller i antik stil. I bygningen skulle der være plads til Carlsbergfondets direktion, kvæstur, bryggerikontor og en bolig til direktionsformanden. Videnskabernes Selskab skulle have en mødesal, klasseværelser og kontorer. 

Professor og bygningsinspektør Vilhelm Petersen blev hyret som arkitekt på projektet. Vilhelm Petersen havde gennemført langvarige studierejser til Italien i 1860’erne og mestrede det klassiske formsprog.

Petersen var med til at udvælge den ubebyggede grund over for Glyptoteket i København med adressen Vestre Boulevard 35 - i dag H.C. Andersens Boulevard 35 - som sted for opførelsen af bygningen.

Gamle Mødesal på 1. sal er indrettet sådan, at medlemmerne af Videnskabernes Selskabs Naturvidenskabelige klasse sidder i den ene side af salen og den humanistiske klasse i den modsatte side.

På væggen ses P.S. Krøyers store maleri, det monumentale gruppebillede 'Et Møde i Videnskabernes Selskab' (1897).

I loftet ses Kræsten Iversens billede fra Prometheusfortællingen som et  symbol på videnskabelig søgen.

Efter en 5-årig byggeperiode - den 24. marts 1899 - kunne det første møde afholdes i bygningen under overværelse af blandt andet Videnskabernes Selskabs protektor Kong Christian d. IX.

P.S. Krøyers store maleri 'Et Møde i Videnskabernes Selskab' (1897) pryder væggen i Gl. Mødesal.

Ved Carlsbergfondets 100-årsdag i 1976 udvidede fondet bygningen med en foredragssal for Videnskabernes Selskab på 3. sal i det tidligere loftrum. 

Bygningen i dag

Carlsbergfondet har i dag sekretariat og møderum i bygningens stuetage. På 1. sal findes Gamle Mødesal, hvor Videnskabernes Selskabs møder afholdes. 1. salen rummer desuden klasseværelser for den naturvidenskabelige og den humanistiske klasse samt et bibliotek.

På 2. sal har Videnskabernes Selskab sekretariat, kontorer og arkiv. 3. sal rummer foredragssalen, der også og benyttes til receptioner og andre sammenkomster.