God fondsledelse

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets bestyrelse ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens vedrørende vores ledelse og beslutninger. Carlsbergfondet har taget stilling til anbefalingerne fra Komiteen for God Fondsledelse. Vi følger anbefalingerne med undtagelse af, at bestyrelsens medlemmer ifølge fundatsen vælges for fem år ad gangen, og ikke de to til fire år, som anbefales.

Vores uddelinger

De overordnede principper for Carlsbergfondets uddelinger er fastlagt i vores fundats. Vores uddelinger udmøntes gennem fire afdelinger: Carlsberg Laboratorium (Afdeling A), støtte til grundforskning (Afdeling B), Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum (Afdeling C) og Tuborgfondets uddelinger (Afdeling D).

Bestyrelsen fastlægger hvert år det samlede uddelingsniveau på baggrund af forventningerne til fondets samlede økonomiske resultat.

Politik for engageret ejerskab

Den historiske baggrund for fondets ejerskab og forbindelse med Carlsberg A/S er væsentlig for fondets politik for engageret ejerskab. Carlsbergfondet udøver sit engagerede ejerskab med respekt for, at Carlsberg A/S er et børsnoteret selskab med et betydeligt antal minoritetsaktionærer.