Carlsbergfamilien

Publiceret:

01.05.2024

En verdensomspændende bryggerikoncern, tre filantropiske fonde, to internationalt anerkendte museer og et banebrydende forskningslaboratorium – det er Carlsbergfamilien.

Carlsbergfamilien er vidtfavnende. Her udfoldes ambitiøs international bryggerivirksomhed, forskning og innovation samtidig med, at der ydes støtte til videnskab, kunst og kultur samt unge fællesskaber. 

Ikke en gennemsnitlig familie

Udover verdens tredjestørste bryggerikoncern, Carlsberg Group, er Carlsbergfamilien også et laboratorium - Carlsberg Laboratorium. Derudover rummer familien to kulturbærende museer - Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum og Ny Carlsberg Glyptotek. Og sidst, men ikke mindst, består Carlsbergfamilien af tre uddelende fonde - Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet.

En levende arv

Carlsbergfamilien er den samlede arv fra de to bryggere og deres hustruer, J.C. og Laura Jacobsen og Carl og Ottilia Jacobsen. En strittende, men også sprællevende arv. En arv, der er resultatet af en umådelig virketrang og lyst til at give tilbage til samfundet.

Som følge af J.C. Jacobsens testamente overgik Jacobsens fulde ejendom, herunder bryggeriet Gamle Carlsberg­, til Carlsbergfondet i 1888, og i dag tegner fondet sig for den bestemmende aktiepost i Carlsberg A/S.

 

Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, som i 1902 overdrog bryggeriet Ny Carlsberg­ til Carlsbergfondet og samtidig grundlagde Ny Carlsbergfondet som en selv­stændig almennyttig fond under Carlsbergfondet.

 

I overensstemmelse med stifternes vilje skal Carlsbergfondets andel af overskuddet fra bryggeriet overgå til almennyttige formål. I dag betyder det, at næsten 30 procent af udbyttet fra Carlsberg A/S går til videnskab, kunst og unge fællesskaber gennem uddelinger fra Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet.

Carlsbergfamiliens hjemmeside
Næsten 30 procent af udbyttet fra Carlsberg A/S går til videnskab, kunst og unge fællesskaber gennem uddelinger fra Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet.

Carlsberg Group

J.C. Jacobsen grundlægger bryggeriet Carlsberg i 1847. I 1881 opfører sønnen Carl Jacobsen bryggeriet Ny Carlsberg, hvorefter det oprindelige Carlsberg omdøbes til Gamle Carlsberg. Efter J.C. Jacobsens død overdrages ejerskabet af Gamle Carlsberg til Carlsbergfondet i 1888. 

Samtidig med stiftelsen af Ny Carlsberfondet i 1902 overdrager Carl Jacobsen bryggeriet Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, og de to bryggerier slås sammen som Carlsberg i 1906.

I 1970 fusionerer Carlsberg og Tuborg under navnet De Forenede Bryggerier A/S. I 1887 ændrer bryggeriet navn til Carlsberg A/S og i forbindelse med opkøb af en række indernationale bryggerier i 2008 ændrer bryggerikoncernen navn til Carlsberg Group.

Carlsberg Group er i dag verdens tredjestørste bryggerikoncern.


Carlsbergfondet

Grundlagt i 1876 af J.C. Jacobsen.

Carlsbergfondet er et af de ældste erhvervsdrivende fonde i verden. Fondet er i dag hovedaktionær i Carlsberg A/S og støtter fri grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.


Carlsberg Laboratorium

Grundlagt i 1875 af J.C. Jacobsen.

Carlsberg Laboratorium er en international anerkendt forskningsinstitution, der gennem tiden har leveret banebrydende forskningsresultater og revolutioneret moderne ølbrygning. Laboratoriets forskere udfordrer fortsat grænserne for ølbrygning med henblik på bedre og mere bæredygtige løsninger.

Carlsberg Laboratorium drives af Carlsberg A/S, mens Carlsbergfondet støtter laboratoriets udvikling og forskning. I fondets fundats benævnes Carlsberg Laboratorium som en afdeling under Carlsbergfondet.


Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum

Grundlagt i 1878 af J.C. Jacobsen.

Danmarks nationalhistoriske museum har til huse på Frederiksborg - Skandinaviens største renæssanceslot. Museet fortæller mere end 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, historiemalerier og møbler i slottets overdådige stuer og pragtrum.

Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum er en afdeling under Carlsbergfondet.


Tuborgfondet

Grundlagt i 1931.

Med fokus på unge fællesskaber støtter Tuborgfondet projekter, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer mellem civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige for at fremme udvikling og nytænkning i erhvervslivet.

Tuborgfondet har siden 1991 været en afdeling under Carlsbergfondet.


Ny Carlsbergfondet

Grundlagt i 1902 af Carl og Ottilia Jacobsen.

Ny Carlsbergfondet støtter kunst og kunstvidenskablig forskning. Fondets formål er at styrke kunstens rolle i samfundet, så den kan nydes af alle. Derudover bidrager fondet til at sikre det økonomiske grundlag for Ny Carlsberg Glyptotek.

Ny Carlsbergfondet er en selvstændig fond under Carlsbergfondet.


Ny Carlsberg Glyptotek

Grundlagt i 1897 af Carl Jacobsen.

Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt anerkendt kunstmuseum. Museet rummer en samling på over 10.000 kunstværker og kulturhistoriske genstande - blandt andet enestående samlinger af ægyptiske og antikke genstande samt adskillige mesterværker af store europæiske kunstnere.

Ny Carlsberg Glyptotek er et statsanerkendt museum, der drives som en selvejende institution med tilskud fra staten og Ny Carlsbergfondet.