Årsrapporter og nøgletal

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C. Vores regnskab revideres af revisionsfirmaet PwC.

Årsrapporten indeholder ledelsesberetning, årsregnskab og påtegninger. Den omfatter nøgletal for fondets indtægter og uddelinger samt aktiviteterne knyttet til vores fire afdelinger: Carlsberg Laboratorium (Afdeling A), støtte til grundvidenskabelig forskning (afdeling B), Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum (Afdeling C) og Tuborgfondet (Afdeling D).

Årsrapporter

Download seneste og tidligere årsrapporter. Yderligere årsrapporter kan rekvireres ved henvendelse.


2023

3.2mb

2022

2.77mb

2021

0.29mb

2020

0.29mb

2019

0.55mb

Nøgletal

Nedenstående oversigt viser den økonomiske udvikling i fondets hovedposter de seneste fem år. Oplysningerne fremgår også af vores årsrapporter.

 

mio.kr.  2023  2022  2021  2020  2019
Udbytte fra datterselskaber 741 690 658 648 581
Andre driftsindtægter 19  19 9 9 3
Omkostninger  -191  -105 -103 -98 -54
           
Resultat før finansielle poster  569 604 555 550 543
Finansielleposter, netto 992 -764 814 577 299
           
Årets resultat før skat af bevillinger 1.562  -160 1.369 1.127 841
Skat - - - -
           
Årets resultat før bevillinger 1.562 -160 1.369 1.127 841
Bevillinger -806 -832 -758 -713 -535
           
Årets resultat 756 -992 611 414 307
           
Aktiver i alt 53.410 53.150 58.964 49.665 47.562
           
Grundkapital 3.709 3.709 3.709 3.709 3.418
Opskrivningshenlæggelser og øvrige reserver 46.949  47.018 52.981  44.156 42.847
           
Uddelingsramme 1.500 1.250 1.250 1.000 680
           
Egenkapital i alt 52.158 51.977 57.940 48.865 46.945
           
Omkostninger i pct. af egenkapital 0.37 0,20 0,18 0,20 0,12
Omkostninger i pct. af bevillinger 23,7  12,6 13,6 13,7 10,1