Det har vi støttet

Øvrige fundatsbestemte bevillinger

2023

61

mio. kr.

2023

26

mio. kr.

2023

126

mio. kr.

2023

13,7

mio. kr.