Retningslinjer for bevillinger Carlsberg Mindelegat

Publiceret:

01.05.2024

Bevillingsperiode

Bevillingsperioden er angivet i bevillingsbrevet eller i den senere fremsendte meddelelse. Carlsberg Mindelegat skal godkende alle ændringer af bevillingsperioden.

Alle anmodninger om ændring af bevillingsperioden skal indsendes via Carlsberg Mindelegats ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant). 

Hvis bevillingen ikke er opbrugt ved bevillingsperiodens udløb, bortfalder resten af bevillingen.

Udbetaling af bevilling

Alle anmodninger om udbetaling af bevillingen skal indsendes via Carlsberg Mindelegats ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant). 

Bevillinger indberettes til SKAT på CVR eller cpr-nummer, jf. gældende lovgivning.

Administration af bevillingen

Bevillingen administreres af den danske institution, hvor projektet udføres.

Omfordeling mellem budgetposter

Hvis omfordelingen mellem de enkelte budgetposter overstiger 25 %, skal den forhåndsgodkendes af Carlsberg Mindelegat. 

Ændring af bevillingshaver

Bevillingen fra Carlsberg Mindelegat tildeles hovedansøger.

I tilfælde af jobskifte eller dødsfald vil bevillingen som udgangspunkt bortfalde. Overførsel af en bevilling til en anden person kræver en helt særlig begrundelse og skal godkendes af Carlsberg Mindelegat. 

Formidling og offentliggørelse

Vi opfordrer vi til, at du oplyser, at dit projekt er støttet med midler fra Carlsberg Mindelegat. Ligeledes i forbindelse med anden formidling af projektet og i kontakt med pressen. 

Afrapportering

Et slutregnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingsperiodens udløb. Regnskabet skal indsendes via Carlsberg Mindelegats ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant) ved brug af Carlsberg Mindelegats regnskabsskema. 

En evalueringsrapport skal indsendes senest tre måneder efter bevillingsperiodens udløb. Rapporten skal indsendes via Carlsberg Mindelegats ansøgnings- og bevillingssystem (CF-Grant).

Evalueringsrapporten må ikke overskride fem A4-sider og skal indeholde følgende i den angivne rækkefølge:

 • Projektets titel
 • Resume af projektets formål
 • Resume af samarbejde med fagpersoner med tilknytning til medierne
 • Eventuelle yderligere formidlingsaktiviteter i forbindelse med projektet
 • Opnåede resultater
  Kvalitativt i forhold til realisering af projektet
 • Opnået effekt
  Kvantitativt i forhold til rækkevidde og målgrupper
 • Reference
  Link til den offentliggjorte præsentation af projektet og adgang til indholdet

Bevillingen afsluttes, når Carlsberg Mindelegat har godkendt afrapporteringen.

Hvis bevillingshaver ikke overholder retningslinjerne for afrapportering, kan Carlsberg Mindelegat kræve bevillingen helt eller delvist tilbagebetalt.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.