Carlsbergfondet uddeler knap 460 millioner kroner til dansk forskning

Publiceret:

15.12.2023

192 af Danmarks førende forskere modtager i dag en bevilling fra Carlsbergfondet til udforskning af lige præcis de videnskabelige spørgsmål, som de selv har defineret og udpeget som vigtige at belyse. I alt sender fondet knap 460 mio. kroner ud i de danske forskningsmiljøer, som skal gavne både talentudvikling og styrke dansk topforsknings internationale position.

Bevillingerne fordeler sig på alle karrieretrin og skal skabe ny viden om alt fra hormoner, der regulerer blodsukker og fødeindtagelse, til universets første sorte huller og AI’s potentiale til løsning af den mentale sundhedskrise. Der skal også forskes i det demokratiske grundlag for evidensbaseret politik, insekters termiske tolerance samt kontinuitet og forandring i livet i de arktiske have gennem 4500 års menneskelig tilstedeværelse.

Af de 460 mio. kroner, som fondet sender ud i forskningsmiljøerne, går knap 240 mio. kroner til humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsprojekter, mens 220 mio. kroner uddeles til forskningsaktiviteter inden for naturvidenskaberne.

Alle bevillinger er uddelt inden for rammerne af Efterårsopslag 2023, der har som formål at sikre grundforskning på højeste internationale niveau samt bidrage til generationsskifte og talentudvikling i de danske forskningsmiljøer.

170 mio. kr. til postdocs og yngre lektorer

Igen i år tilgodeser Carlsbergfondet de yngre, spirende forskertalenter på postdocniveau med et stort millionbeløb. I alt uddeles der knap 50 mio. kr. til 42 postdocstipendier fordelt på virkemidlerne Reintegrationsstipendier, Internationaliseringsstipendier samt ’Visiting Fellowships’ ved University of Oxford.

Også de yngre lektorer prioriteres højt i årets uddeling. 120 mio. kr. gives således til 25 nyansatte lektorer i form af et Semper Ardens Accelerate-stipendium. Formålet med dette treårige virkemiddel er at give yngre, nyligt fastansatte forskere på lektorniveau mulighed for at konsolidere en selvstændig forskergruppe. Der uddeles endvidere knap 173 mio. kr. til virkemidlet Semper Ardens Accomplish rettet mod etablerede professorer, der ønsker at gennemføre innovative, ambitiøse forskningsprojekter.

Carlsbergfondets direktør, professor Lasse Horne Kjældgaard, siger:

”Jeg vil gerne ønske alle nye bevillingsmodtagere stort tillykke med, at de nu kan gå i gang med de videnskabelige studier, som de her i efteråret har søgt Carlsbergfondet om støtte til at igangsætte. Jeg er særligt glad for, at vi kan honorere 42 yngre forskere med forskellige typer af postdocbevillinger for samlet knap 50 mio. kr. Der er hårdt brug for frie, ikke-tematiserede midler til netop postdocs, da det efterhånden er småt med eksterne midler til de spirende talentlag i dansk forskning. Det er også meget tilfredsstillende, at vi kan bevilge godt 120 mio. kr. til yngre lektorer, som nu kan konsolidere deres egne forskningsgrupper og dermed bidrage til fornyelse i forskningsmiljøerne.”

Midler til monografier og infrastruktur

Også 31 førende forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab modtager samlet knap 28 mio. kr. til at udarbejde en monografi eller doktorafhandling. Endvidere uddeles der 68 Infrastruktur-bevillinger til apparatur, registerdata og databaser for knap 85 mio. kr.

Nøgletal om uddelingen

Efterårets uddeling er baseret på i alt 827 ansøgninger indsendt til fondet til ansøgningsfristen den 1. oktober 2023. 521 ansøgninger var indsendt af mandlige ansøgere, 293 kom fra kvindelige ansøgere, mens 13 ikke ønskede at oplyse køn. Samtlige ansøgninger indsendt til virkemidlerne Semper Ardens Accomplish og Semper Ardens Accelerate har været sendt i international, ekstern bedømmelse forud for vurderingen af Carlsbergfondets bestyrelse, der træffer endelig beslutning om fondets uddelinger.

I alt er der uddelt 192 bevillinger, som fordeler sig på 72 til kvindelige forskere, 115 til mandlige forskere og fem til forskere, der ikke har ønsket at oplyse køn. Målt per antal ansøgninger med oplyst køn giver det en samlet succesrate for kvindelige ansøgere på 24,6 procent og 22,1 procent for mandlige ansøgere.

I alt blev der til Efterårsopslag 2023 modtaget ansøgninger for knap 2.8 mia. kr. Carlsbergfondet har samlet uddelt 620 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2023.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.