Carlsbergfondet uddeler postdocstipendier for knap 29 mio. kr.

Publiceret:

04.06.2024

31 ambitiøse forskere på postdocniveau modtager bevillinger fra Carlsbergfondet til at forfølge deres egne forskningsidéer ved en udenlandsk forskningsinstitution. Bevillingerne skal bidrage til at styrke de unge forskertalenters internationale relationer og fremme deres muligheder for senere at etablere sig som selvstændige forskningsledere.

Samtlige 31 bevillinger er uddelt i fri konkurrence og gives til forskningsophold ved udenlandske universiteter og forskningsinstitutioner af minimum ét års og maksimalt to års varighed. Mens 27 forskere modtager et Internationaliseringsstipendium, får fire tildelt et Visiting Fellowship til gennemførelse ved Oxford University.

Med uddelingen ønsker Carlsbergfondet at give talentlaget i dansk forskning de bedste muligheder for at høste vigtig international erfaring ved udenlandske universiteter – til gavn for både deres egne videre karrieremuligheder og dansk forsknings fremtid.

Markant stigning i antal uddelte bevillinger

De uddelte postdocbevillinger fordeler sig på 11 inden for naturvidenskab, 11 inden for humaniora og 9 inden for samfundsvidenskab.

Konkret vil de nyslåede postdocs kaste sig ud i alt fra forskning i proteinbaserede biosensorer til miljøanalyse ved hjælp af evolutionære metoder over studier af britiske ingeniørers, forfatteres og mediers forestilling om solenergi som imperialistisk infrastruktur i perioden 1878-1915.

Der skal også forskes i mikroorganismers evne til at 'stjæle' elektroner fra cyanobakterier og bruge dem til deres egen vækst samt klimatilpasset landbrugs socioøkonomiske implikationer med fokus på modstandsdygtig produktion af majsfrø i Thailand.

Alle 31 bevillinger er uddelt på baggrund af Forårsopslag 2024, hvortil der indkom i alt 88 ansøgninger fordelt på 40 inden for naturvidenskab, 26 inden for humaniora og 22 inden for samfundsvidenskab. Målt i forhold til sidste års ansøgningsrunde, hvortil der indkom 49 ansøgninger og blev uddelt 18 bevillinger, er der således sket en betydelig stigning både i antal modtagne ansøgninger og uddelte bevillinger.

28 ansøgninger blev indsendt af kvindelige ansøgere, 57 ansøgninger kom fra mandlige ansøgere, mens to ansøgere ikke har oplyst køn. De uddelte bevillinger fordeler sig på 9 til kvindelige forskere og 21 til mandlige forskere, mens én bevillingsmodtager ikke har angivet sit køn.

Det er sidste gang, Carlsbergfondet uddeler Visiting Fellowship ved University of Oxford, da virkemidlet målrettet dette specifikke universitet bortfalder fra og med Efterårsopslag 2024.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.