Indkaldelse af kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser 2024

Publiceret:

12.01.2024

Fra i dag og frem til den 19. februar 2024 er der åbent for indsendelse af forslag til, hvem der skal modtage Carlsbergfondets Forskningspriser i 2024. Priserne vil blive overrakt den 4. september 2024 på Ny Carlsberg Glyptotek.

Siden 2011 har Carlsbergfondet årligt uddelt to forskningspriser til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse. Carlsbergfondet åbner nu for indsendelse af forslag til, hvem der skal modtage priserne i 2024.

Alle indsendte forslag til prismodtagere vil blive vurderet af en priskomité bestående af forskere fra både ind- og udland. Komitéen vil på baggrund af vurderingen indstille to forskere til modtagelse af priserne til Carlsbergfondets bestyrelse. 

Priserne fordobles til 2 millioner kroner

Priserne vil blive overrakt den 4. september 2024 i forbindelse med Carlsbergfondets Forskningsprisfest, der afholdes på Ny Carlsberg Glyptotek.

Med virkning fra 2024 vil priserne blive fordoblet og således hver udgøre 2 mio. kr. Heraf gives 1,5 mio. kr. til forskningsaktiviteter, mens 500.000 kr. gives som en hædersbevisning. Ligeledes med virkning fra i år vil administration og håndtering af de indkomne ansøgninger blive varetaget af Carlsbergfondets sekretariat i samarbejde med priskomitéen.

Vurderingskriterier og krav til forslagsstiller

Carlsbergfondets Forskningspriser gives til aktive forskere, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Kandidater, uanset nationalitet, skal være ansat ved et dansk universitet/en dansk forskningsinstitution eller være en aktiv dansk forsker bosat i udlandet.

Kandidater skal have opnået fremragende videnskabelige resultater over en årrække, herunder bidraget til at udvikle, ændre eller udfordre et videnskabeligt felt. Kandidater skal ligeledes være en videnskabelig rollemodel for yngre forskere.

Alle videnskabelige medarbejdere på mindst postdoc-niveau ansat ved danske universiteter og forskningsinstitutioner kan foreslå en kandidat. Kandidater, som tidligere har været stillet i forslag, kan foreslås igen. Det er ikke muligt at stille sig selv i forslag.

Frist for at stille kandidater i forslag er den 19. februar 2024.

Medlemmer af priskomitéen

Fra og med 2024 er der nedsat en ny priskomité med professor på Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun som forperson. I priskomitéen sidder desuden professor Gøsta Esping-Andersen fra Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, professor Anja Groth fra Københavns Universitet, professor Peter Landrock fra University of Cambridge og professor Klaus Müller-Wille fra Universität Zürich.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.