Ny forperson i Ny Carlsbergfondet fra 2025

Foto: Ulrik Jantzen

Carlsbergfondet udpeger Sanne Kofod Olsen som ny forperson i Ny Carlsbergfondet. Hun erstatter Christine Buhl Andersen, der stopper i fondet, når hendes udpegningsperiode udløber ved årsskiftet. Ændringen i Ny Carlsbergfondets bestyrelse betyder, at Ny Carlsbergfondet forlænger processen med rekruttering af en fondsdirektør.

Sanne Kofod Olsen tiltræder 1. januar 2025 som ny forperson i Ny Carlsbergfondet med en bred og solid ledelseserfaring fra en række topposter i kunst- og museumsverdenen. Siden 2023 har Sanne Kofod Olsen været rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, og tidligere har hun blandt andet været rektor ved Kunstakademiet i København og dekan på Konstnärliga Fakulteten på Göteborgs Universitet. Hendes tiltrædelse sker således som led i den fortsatte styrkelse af fondets faglige og strategiske arbejde.

Sanne Kofod Olsen har været en del af Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden april i år og overtager posten som forperson i en tid, hvor Ny Carlsbergfondet er i gang med at gennemføre en modernisering af fondets ledelsesstruktur – senest med en optimering af kompetencesammensætningen i bestyrelsen samt beslutningen om at ansætte en direktør.

Det er Carlsbergfondet, der udpeger bestyrelsen i Ny Carlsbergfondet. Forperson i Carlsbergfondet, Majken Schultz, udtaler:

”Med Sanne Kofod Olsen får Ny Carlsbergfondet en yderst kompetent, erfaren og visionær forperson, der kan sætte yderligere skub i den positive udvikling, fondet gennemgår. Sanne kan om nogen sikre, at Ny Carlsbergfondets enestående position i den danske kunstverden varetages og videreudvikles på bedste vis, og vi ser i den grad frem til det fortsatte samarbejde mellem de to gamle fonde.”

Sanne Kofod Olsen udtaler:

”Jeg glæder mig enormt til at arbejde med Ny Carlsbergfondets fortsatte udvikling. Både i forhold til governance og selvfølgelig frem for alt med fondets indhold og virkemidler og dermed med den væsentlige rolle, fondet har som bidragsyder til dansk kunst og kunsthistorie. Første skridt er at finde en fondsdirektør til fondet, som sammen med bestyrelse og sekretariat skal forme fremtiden for fondet. Ny Carlsbergfondet er et fond, som jeg har kendt til i alle mine år som kunsthistoriker, og hvis betydning gennem mere end 100 år er ubestridelig. Det er med stor glæde og ydmyghed, at jeg påtager mig denne vigtige rolle i dansk kunstliv.”

Et sundt fundament

Udpegningen af Sanne Kofod Olsen sker i lyset af en markant ændring af ledelsesstrukturen i Ny Carlsbergfondet. Ændringen, som er i overensstemmelse med god nutidig governance i større danske fonde, indbefatter en kommende ansættelse af fondets første direktør og dermed en klar funktionsadskillelse mellem bestyrelse og direktion. Det betyder også, at Christine Buhl Andersen, som har været forperson siden 2020, forlader Ny Carlsbergfondet.

Majken Schultz udtaler:

”Historisk set har Ny Carlsbergfondets bestyrelse varetaget rollen som ansvarlig for både den overordnede strategiske ledelse og den daglige ledelse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt eller tidssvarende. Den nye rollefordeling betyder en frisk start, der kræver nye kræfter, hvorfor bestyrelsen i Carlsbergfondet har valgt ikke at genudpege Christine Buhl Andersen, efter at hendes udpegningsperiode slutter ved udgangen af 2024. Bestyrelserne i Ny Carlsbergfondet og Carlsbergfondet vil gerne takke Christine for hendes store indsats, ikke mindst med at påbegynde den tiltrængte transformation af Ny Carlsbergfondets governancestruktur. Fondet er i god form og hviler på et sundt fundament, som der kan bygges videre på.”

Forperson i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen, udtaler:

”Jeg er meget stolt over at have fået lov til at stå i spidsen for at modernisere og transformere Ny Carlsbergfondet. Mit fokus har, siden jeg tiltrådte, været at skabe et åbent fond baseret på god governance. Det har været nødvendigt for at sikre fondets fortsatte legitimitet og relevans, og det er i overensstemmelse med stifternes vision om at bringe den levende kunst ud til det levende folk. Med den nye strategi, som jeg har stået i spidsen for, har fondet nu fokus på vigtige emner som større diversitet og nye stemmer. Og fondet arbejder nu med en langt større åbenhed bl.a. med nye virkemidler og samarbejder, der gavner hele kunstens økosystem. Den rolle, jeg har varetaget, ændres radikalt, og det er et naturligt tidspunkt at give stafetten videre, inden jeg selv tager hul på et nyt kapitel i mit arbejdsliv.”

Udover Sanne Kofod Olsen udgøres Ny Carlsbergfondets bestyrelse i dag af Anders Byriel, direktør i Kvadrat A/S, Stine Høholt, direktør for Kunstmuseet Brandts og Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen. Sanne Kofod Olsen tiltræder som ny forperson ved årsskiftet.

Senere på året, og i dialog med Ny Carlsbergfondets bestyrelse, påbegynder Carlsbergfondet rekrutteringen af det femte bestyrelsesmedlem til Ny Carlsbergfondet.

Rekruttering af direktør

I lyset af den nye bestyrelsessammensætning har Ny Carlsbergfondet valgt at forlænge den igangsatte proces vedrørende rekrutteringen af en fondsdirektør.

Sanne Kofod Olsen, som vil stå i spidsen for ansættelsesudvalget, udtaler:

”Den ændrede sammensætning af vores nye bestyrelse betyder, at vi nu lægger lidt ekstra tid til den igangværende ansættelsesproces. At finde den helt rette direktør til Ny Carlsbergfondet er en meget vigtig opgave, som jeg sammen med den øvrige bestyrelse ser meget frem til.”

Om Sanne Kofod Olsen

Sanne Kofod Olsen (født 1970) er cand.phil. og mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, master i Management Development fra CBS og siden 2023 rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Fra og med 2005 har Sanne Kofod Olsen stået i spidsen for en række fremtrædende kunstuddannelser. Hun har været rektor ved henholdsvis Det Fynske Kunstakademi (2005-2009) og Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedskoler (2014-2018) samt dekan på Konstnärliga Fakulteten på Göteborgs Universitet (2018-2023).

Udover en række markante tillidsposter har Sanne Kofod Olsen desuden været involveret i undervisning, kuratering og forskning, både som ekstern lektor på Københavns Universitet og som museumsdirektør for Museet for Samtidskunst i Roskilde (2009-14). Som forsker har Sanne Kofod Olsen forsket i dansk og international kunst fra 1960’erne og frem til i dag, særligt med fokus på amerikansk feministisk kunst. Siden midten af 1990’erne har hun tilrettelagt adskillige udstillinger og skrevet om dansk og international samtidskunst.

Download pressefoto af Sanne Kofod Olsen

Foto: Ulrik Jantzen


Sanne Kofod Olsen

23.47mb

Om Ny Carlsbergfondet 

Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af bryggerparret Carl og Ottilia Jacobsen og finansieres af indtægter fra overskuddet i Carlsberg A/S. I dag arbejder Ny Carlsbergfondet fortsat med at realisere Jacobsens vision om at gøre kunsten tilgængelig for det bredest mulige publikum. Fondets bestyrelse og dennes forperson udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående dialog med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. 

Om Carlsbergfondet 

Carlsbergfondet blev stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der støtter fri grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra udbyttet fra Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den kontrollerende aktiepost. Carlsbergfondets bestyrelse vælges af og blandt de ordinære medlemmer i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Eller ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve her.