Professor Daniel Otzen indtræder som nyt bestyrelses- medlem i Carlsbergfondet

Publiceret:

22.05.2024

Per 1. januar 2025 byder Carlsbergfondet velkommen til et nyt medlem i bestyrelsen. Ind træder Daniel Otzen, der er professor på Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) ved Aarhus Universitet. Daniel Otzen er valgt af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs medlemmer på et møde den 16. maj 2024.

Daniel Otzen overtager posten efter professor Søren-Peter Olesen, der har været medlem af fondets bestyrelse siden 2012 og undlader at genopstille, når hans valgperiode udløber ved årsskiftet.

Selvom Daniel Otzen først formelt indtræder i bestyrelsen ved årsskiftet, vil han starte som auskultant i nærmeste fremtid.

Forperson for Carlsbergfondets bestyrelse, professor Majken Schultz, udtaler

”Jeg er glad for at kunne byde Daniel Otzen velkommen i Carlsbergfondets bestyrelse. Med valget af Daniel Otzen får bestyrelsen tilført en stærk faglighed inden for det naturvidenskabelige område, ligesom ikke mindst Daniel Otzens erfaring fra forskellige forskningsråd vil blive et aktiv i bestyrelsens arbejde for dansk forskning. Jeg glæder mig meget til samarbejdet og vil i samme ombæring sige stor tak til Søren-Peter Olesen for hans fremragende indsats i bestyrelsen gennem mere end 12 år.”

Om Daniel Otzen

Daniel Otzen har siden 2007 været professor i nanobioteknologi ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO) på Aarhus Universitet. Han er uddannet cand.scient. i kemi og molekylærbiologi på Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad fra University of Cambridge.

”Jeg er meget glad og beæret over at være valgt ind i Carlsbergfondets bestyrelse. Carlsbergfondet er Danmarks ældste erhvervsdrivende fond med en enestående rolle i dansk forskning og kulturliv. I kraft af sin historie og sin struktur er fondet umiskendeligt dansk, men har samtidig stor international gennemslagskraft og agerer på mange måder som globalt forbillede. At blive medlem af fondets bestyrelse ser jeg både som et privilegium og en forpligtelse, som fordrer stor dedikation og engagement. Jeg glæder mig meget til at bidrage til fondets arbejde,” siger Daniel Otzen, der har været medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siden 2010.

Igennem hele sin forskningskarriere har Daniel Otzen arbejdet med proteiner med inddragelse af mange forskellige discipliner uden for hans eget specialområde. Hans arbejdsmetoder spænder fra biologi og kemi til fysik og medicin, hvilket har givet ham en stor forkærlighed for tværvidenskabelige samtaler og synergi mellem forskellige tankegange.

Daniel Otzen var i årene 2013-2018 medlem af Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers. I dag er han udenlandsk medlem af det svenske Forskningsråd for Naturvidenskab. Han har således medvirket i mange forskellige internationale bedømmelser.

Desuden har han siden 2021 været formand for Aarhus Universitets naturvidenskabelige fakultets ligestillingsudvalg.

Daniel Otzen er valgt for en 5-årig periode frem til og med 2029, hvorefter der kan foretages genvalg.

Om Carlsbergfondets bestyrelse

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer. Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Carlsbergfondet blev oprettet af brygger J.C. Jacobsen ved Fundats- og Gavebrev af 1876. Siden dengang er Carlsbergfondets bestyrelsesmedlemmer jf. fundatsen blevet valgt af og blandt Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs indenlandske medlemmer. Valget gælder for fem år.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.