Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum

Foto: Ralf Turander

Publiceret:

01.05.2024

Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum er et offentligt museum med faste samlinger og skiftende udstillinger. Museet har haft til huse på Frederiksborg Slot siden 1878, hvor det blev oprettet på initiativ af brygger J.C. Jacobsen. I dag drives det som en selvstændig afdeling under Carlsbergfondet.

Frederiksborg • Nationalhistorisk Museum fortæller 500 års danmarkshistorie gennem en rig samling af portrætter, historiemalerier, møbler og kunstindustri, og fortællingerne understøttes af slottets historiske omgivelser. På museet stifter man bekendtskab med personer og begivenheder, der har været med til at forme landets historie fra middelalderen til det 21. århundrede.

Museets periodeinteriører og slottets pragtrum giver indtryk af skiftende stilarter og perioder samt tidligere tiders omgangsformer. Portrætsamlingen udgør landets største og betydeligste, og samlingen af malerier, buster, tegninger og fotografier suppleres løbende med nye værker.

Gennem skiftende særudstillinger og publikumsaktiviteter fastholder museet dialogen med fortiden og sætter perspektiv på danmarkshistorien og portrætkunsten.

Foto: Ralf Turander

Foto: Ralf Turander

Foto: Ralf Turander

Foto: Ralf Turander

Foto: Ralf Turander

Kort fortalt

Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum afspejler Carlsberg og Carlsbergfondets grundlægger J.C. Jacobsens passionerede interesse for historie.

Efter en voldsom brand i 1859 blev store dele af Christian den 4.s oprindelige renæssanceslot fra 1600-tallet ødelagt. Det store genopbygningsarbejde blev efterfølgende finansieret gennem landsindsamlinger og donationer fra private.

J.C. Jacobsen spillede en afgørende rolle for slottets genrejsning og nyindretning. Han foreslog i 1877 at gøre slottet til hjemsted for et nationalhistorisk museum. Både kongehuset og Rigsdagen blev overbevist om hans plan.

En del af Carlsbergfondet

Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum er en del af Carlsbergfondet og benævnes som Afdeling C i Carlsbergfondets fundats.

Carlsbergfondet har ansvaret for opretholdelsen og udviklingen af museet og tildeler årligt midler til museet i henhold til budget.

Governance

Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, hvoraf et medlem er fra Carlsbergfondets bestyrelse. Museumsbestyrelsen har ansvaret for museets anvendelse af indtægter og fremsætter forslag til Carlsbergfondet om ekstraordinære initiativer uden for det ordinære budget.

Museumsbestyrelsen og Carlsbergfondets direktør ansætter en museumsdirektør, som har ansvaret for museumsdriften. Museumsdirektøren refererer til museumsbestyrelsen i museumsfaglige forhold og i andre forhold til Carlsbergfondets direktør.

Museets ledelse

Daglig ledelse: Museumsdirektør Ulla Tofte Museumsbestyrelse: Christian Schønau (formand) Hofmarskal for Kongehuset Majken Schultz (næstforperson) Professor, ph.d. Institut for Organisation, Copenhagen Business School Forperson, Carlsbergfondet Mikkel Bogh Professor, centerleder. Center for Practice-based Art Studies, Københavns Universitet