Tuborgfondet

Publiceret:

01.05.2024

Tuborgfondets almennyttige sigte er støtte til dansk erhvervsliv. Fondet støtter en mangfoldighed af initiativer, der bidrager til at bygge bro mellem sektorer, og som samler mennesker på nye måder.

Tuborgfondet er sat i verden i 1931 for at virke til gavn for samfundet og særligt til støtte for dansk erhvervsliv. Dette formål er gennem tiden blevet omsat til konkret handling med respekt for både stifters vilje og de aktuelle samfundsmæssige udfordringer og muligheder.

Kort fortalt

Tuborgfondet blev stiftet den 9. februar 1931 af Tuborgs Bryggerier i anledningen af 40-års dagen for etableringen af De forenede Bryggerier A/S. Bryggerierne Carlsberg og Tuborg fusionerede i 1970, og i 1991 blev Tuborgfondet lagt under Carlsbergfondet som en bevillingskomité.

Tuborgfondet støtter gerne projekter, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer mellem civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige for at fremme udvikling og nytænkning i erhvervslivet.

Fokus på unge fællesskaber

Tuborgfondets strategi for perioden 2020-2025 har fokus på støtte til projekter, der danner unge til arbejdslivet og understøtter deres forandringspotentiale, entreprenørånd og erhvervskompetencer. 

Konkret støtter Tuborgfondet unge og organisationer, der styrker ungdommens muligheder for indflydelse og engagement i samfundet.

Tuborgfondet støtter RYK Klimaet, som er et projekt, der giver unge kompetencer til at sætte dagsordenen og deltage i den offentlige klimadebat. De unge får mulighed for at deltage på Klimafolkemødet i Middelfart og debattere klima med hinanden, eksperter og beslutningstagere.

Støttet af Tuborgfondet står Aarhus Lydforening bag et kursusforløb for kvinder, der gerne vil lære lyddesign.

Med støtte fra Tuborgfondet har øvelokalefællesskabet EKHOEKHO holdt en konference om mere mangfoldighed i musikbranchen.

Tuborgfondet har et særligt fokus på erhvervsuddannelser og støtter blandt andet konkurrencen Verdens Vildeste Brobyggere, som fordrer samarbejde på tværs af fag.

En del af Carlsbergfondet

Tuborgfondet har siden 1991 været en del af Carlsbergfondet og benævnes som Afdeling D i Carlsbergfondets fundats.

Teknisk set er Tuborgfondet en bevillingskomité under Carlsbergfondet.

Tuborgfondet tildeles fast 13 procent af Carlsbergfondets samlede bevillinger i det enkelte regnskabsår.

Governance

Carlsbergfondet udpeger en bevillingskomité - af historiske årsager benævnt bestyrelse - bestående af tre til syv medlemmer. Carlsbergfondet er repræsenteret med et medlem i Tuborgfondets bestyrelse. Tuborgfondets bestyrelse indstiller til Carlsbergfondets bestyrelse, hvilke ansøgninger, der bør imødekommes og afslås. 

Tuborgfondets bestyrelse og Carlsbergfondets direktør ansætter en sekretariatschef, som har ansvaret den daglige ledelse samt realiseringen af Tuborgfondets strategi. I forhold til fondets strategiske arbejde refererer sekretariatschefen til Tuborgfondets bestyrelse og i andre forhold til Carlsbergfondets direktør.

Fondets ledelse

Daglig ledelse: Sekretariatschef Peter Giacomello Bestyrelse: Trine Nielsen (forperson) Bestyrelsesleder og rådgiver (forretningsudvikling, innovation og konceptudvikling) Camilla Wang Rektor. Professionshøjskolen Absalon Ida Mosegaard Schiellerup ESG- og bæredygtighedsanalytiker. PensionDanmark Morten Skovdal Professor i brugerinddragelse, blandt andet på Københavns Universitet Jens Hjorth Professor, cand.scient. ph.d. Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Bestyrelsesmedlem, Carlsbergfondet Allan Fenger CEO. Loop Consulting, iværksætter og investor Christian Wulff Søndergaard Vice President Corporate Affairs. Carlsberg Group