Carlsbergfondets Forskningspriser 2023

Overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2023. Foto: Martin Juul

Publiceret:

06.09.2023

Carlsbergfondets Forskningspriser er i 2023 uddelt til professor i litteraturhistorie Anne-Marie Mai og centerleder og professor i makroøkologi Jens-Christian Svenning.

Anne-Marie Mai modtager prisen for sin årelange indsats inden for dansk litteraturhistorisk forskning. En indsats, som har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturen kan undersøges og analyseres. Hun har desuden været helt i front, når det gælder forskningen i litteratur skrevet af kvinder og har i mere end fem årtier formidlet dansk litteratur og kulturhistorie til et bredt publikum i både ind- og udland.

Jens-Christian Svenning modtager prisen for sin internationalt anerkendte grundforskning i alt fra makroøkologiske processer til udvikling af metoder og ideer til genopretning af vild natur, der skal komme både Jordens klima og økosystemer til gavn. Jens-Christian Svenning er desuden en utrættelig frontløber inden for sit felt, når løsninger til at imødegå de store globale samfundsudfordringer forårsaget af klimaforandringerne skal udtænkes.

Om indstillingen af Anne-Marie Mai til Carlsbergfondets Forskningspris 2023 skriver priskomitéen blandt andet:

Gennem sin karriere har Anne-Marie Mai skabt nye tilgange og forståelser af litteratur, ikke blot i Danmark og Norden, men i international sammenhæng.

Anne-Marie Mai har ændret forståelsen af nyere perioder af dansk litteratur, hvor hun har identificeret en cæsur i midten af 1960erne og vist en ny strømning, der gjorde sig gældende. Hermed har hun forbundet ledende forfatterskaber på en ny måde og skabt begrebet ”Det formelle gennembrud”. Denne indsigt har bundet en række litterære bidrag i dansk litteraturhistorie sammen.

video

Anne-Marie Mai modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2023

Om indstillingen af Jens-Christian Svenning til Carlsbergfondets Forskningspris 2023 skriver priskomitéen blandt andet:

Jens-Christian Svenning har i væsentlig grad bidraget til vores forståelse af menneskets indflydelse på naturen. Det gælder både de akutte udfordringer, vi bliver mødt med i forhold til klimaforandringerne, og de langvarige fremtidige konsekvenser heraf.

Jens-Christian Svenning har præget udviklingen af evolutionsmodeller til at estimere de millioner af år, som det vil tage at genoprette diversiteten blandt pattedyr som følge af klimaforandringerne.

video

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag. Priserne uddeles efter indstilling fra en international priskomité nedsat af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

Carlsbergfondets Forskningspriser hædrer aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.