Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Publiceret:

01.05.2024

Hvert år uddeler Carlsbergfondet to store forskningspriser til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som afgørende har bidraget til grundforskning.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsdag. Priserne, der hver er på 2 million kroner, uddeles efter indstilling fra en international komité nedsat af Carlsbergfondet.

Fejring af excellent forskning

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Hver prismodtager hædres med 2 million kroner. Heraf gives 1,5 mio. kr. til forskningsaktiviteter, mens 500.000 kr. gives som en hædersbevisning. 

Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af laboratorieudstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Carlsbergfondets Forskningspriser uddeles hvert år ved fondets forskningsprisfest i Ny Carlsberg Glyptoteks Festsal.

 

 

Foreslå kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser

Hvert år i januar indkalder Carlsbergfondet forslag til, hvem der skal modtage Carlsbergfondets Forskningspriser i det pågældende år. Alle videnskabelige medarbejdere på mindst postdoc-niveau ansat ved danske universiteter og forskningsinstitutioner kan foreslå en kandidat. Indsendte forslag bliver vurderet af en priskomité bestående af forskere fra både ind- og udland. Komitéen indstiller på baggrund af vurderingen to forskere til modtagelse af priserne til Carlsbergfondets bestyrelse.

Medlemmer af priskomitéen i 2024

Prof. Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet (forperson) Prof. Gøsta Esping-Andersen, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Prof. Anja Groth, Københavns Universitet Prof. Peter Landrock, University of Cambridge Prof. Klaus Müller-Wille, Universität Zürich