Lasse Horne Kjældgaard

Professor, dr.phil., ph.d. Født 2. juni 1974.  Tiltrådt 1. januar 2023.

Fondsdirektøren tegner sig for det fondsretlige ansvar for fondets daglige drift og aktiviteter i fondssekretariatet og fondets afdelinger; Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum og Tuborgfondet, i samarbejde med de respektive afdelingsledelser.

Andre hverv

  • Det Danske Akademi, medlem
  • Nordisk Kulturfond, bestyrelsesmedlem
  • Rungstedlundfonden, bestyrelsesmedlem
  • Tagea Brandts Rejselegat, bestyrelsesmedlem 

Beholdning af aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder: Ingen