Vores strategi

Carlsbergfondets strategi og narrativ 2023-2027.

Publiceret:

01.05.2024

Carlsbergfondets strategi bygger på fondets fundats og formål og udlægger vores særlige indsatser frem til 2027. Strategien tager desuden udgangspunkt i narrativet ’Vi støtter viden for en bedre fremtid’, der beskriver Carlsbergfondets nuværende formål set i sammenhæng med fondets enestående historie og karakter.

Strategi 2023-2027

Carlsbergfondet har i 2023 udarbejdet en strategi, der sætter retningen for fondets udviklingsarbejde i perioden 2023-2027. Strategien præciserer en række målsætninger for de fire strategiske fokusområder, der har særlig vægtning i strategiperioden.

Carlsbergfondets strategihus 2023-2027 (klik og forstør).

Fire strategiske fokusområder

  1. Filantropi
  2. Carlsbergfamilien*
  3. Engageret ejerskab
  4. Investeringer

For hver af de fire fokusområder er der desuden udviklet handlingsplaner, der skal sikre den taktiske og operationelle implementering af strategien med henblik på en realisering af målsætningerne.

De fire strategiske principper

  1. Kvalitet
  2. Diversitet
  3. Bæredygtighed
  4. Kommunikation

Under aspirationen "Vi støtter viden for en bedre fremtid” definerer strategien fire tværgående principper, der er indtænkt i fondets handlingsplaner og aktiviteter.

Proces og evaluering

Strategiprocessen er fortløbende. Der vil således være årlig evaluering, revision og opdatering af strategien, ligesom bestyrelsen i strategiperiodens sidste år vil påbegynde strategiudviklingen for en ny femårig periode.

*Inkluderer Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Tuborgfondet, Carlsberg Laboratorium, Frederiksborg · Nationalhistorisk Museum, Ny Carlsberg Glyptotek og Carlsberg Group.

Narrativ

Vi støtter viden for en bedre fremtid

Nye udfordringer nødvendiggør ny viden. Mere end nogen sinde afhænger fremtiden af fremragende grundforskning, der gør os klogere – på os selv, hinanden og verden. Den giver os håb og handlekraft og mulighed for at leve op til vores ansvar over for kommende generationer.

Derfor støtter Carlsbergfondet grundforskning. Siden 1876 har vi finansieret dansk forskning af international klasse.

J.C. Jacobsen grundlagde Carlsberg på et ønske om at brygge øl af allerhøjeste kvalitet. Det lykkedes blandt andet på grund af tidens videnskabelige gennembrud. Jacobsens ambition om at udvikle øl til den størst mulige fuldkommenhed, uden hensyn til den øjeblikkelige fordel, er tæt forbundet med hans fascination af grundforskningens langsigtede virkning og værdi. 

Derfor testamenterede han sit bryggeri til Carlsbergfondet, så fortjenesten kunne komme samfundet – og fremtiden – til gode. En visionær idé, som har skabt én af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Vi forvalter ejerskabet af Carlsberg med de lange perspektiver for øje.

Vi støtter den fri grundforskning, fordi de stærkeste forskningsideer kommer fra forskerne selv.
Carlsbergfondets narrativ

Grundforskningen udfordrer vores viden om verden og former fremtidens muligheder – også ved at undersøge fortiden. Vi støtter den fri grundforskning, fordi de stærkeste forskningsideer kommer fra forskerne selv.

Det er deres undren og ildhu, som baner nye veje og skaber gennembrud. Med blik for diversitet giver vi bevillinger til de bedste og mest lovende forskere. Og vi øger interessen for videnskab og bidrager til den offentlige samtale ved at formidle forskningsbaserede indsigter med relevans for i dag og i morgen.

Viden er nøglen til fremtidens løsninger. Derfor støtter Carlsbergfondet viden for en bedre fremtid.