Forskere fastsætter tidspunktet for glasproduktionens begyndelse i Europa

Et udvalg af skår af drikkekar. Foto: Museum Vest

Publiceret:

08.05.2024

Tags:

Et dansk forskerhold er lykkedes med at finde tidspunktet for den tidligste produktion af glas i Europa. Med innovative geokemiske metoder har forskerne analyseret glasfund fra Skandinaviens ældste by Ribe – udgravet i regi af projektet ’Northern Emporium’ - og kan nu fastsætte glasindustriens begyndelse til omkring år 790 e.Kr. Forskningen har været støttet af Carlsbergfondet.

I den tidlige middelalder spillede glas en væsentlig rolle i opførelsen af de paladser, katedraler og klostre, der markerede det nyetablerede karolingiske imperium i Nordvesteuropa. Samtidig var vikingetidens skandinaver i den nordlige udkant af dette imperium storforbrugere af glas brugt til ornamentik og drikkeglas.

I århundreder stammede det meste af glasset brugt i disse samfund fra Middelhavsregionen, hvor det var blevet taget fra forladte romerske bygninger. Men i kejser Karl den Stores regeringstid fra 768 til 814 opstod den første glasindustri i Nordeuropa med fremstillingen af det såkaldte træaskeglas – lavet af aske fra brændte bøgetræer blandet med kvarts og småsten. Denne type glas menes først at være blevet fremstillet i nærheden af Paderborn, men tidspunktet har indtil nu været usikkert.

Nu kan et dansk forskerhold under ledelse af professor Søren M. Sindbæk fra Aarhus Universitet imidlertid datere den første produktion af træaskeglas – og hermed fastsætte et tidspunkt for begyndelsen på Europas middelalderlige glasindustri. Resultaterne er fremlagt i artiklen ’The emperor's new glass: The introduction of Carolingian wood ash glass in North Sea trade’ offentliggjort i tidsskriftet Archaeometry.

Udgravning i projektet Northern Emporium i Ribe i årene 2017 - 2018

Bunden af vikingetidsglasbæger fundet i Northern Emporium-udgravningen i Ribe. Glasset i dette kar er i den nye undersøgelse blevet identificeret som karolingisk træaskeglas. Foto: Museum Vest

Et udvalg af skår af drikkekar fundet i Northern Emporium-udgravningen i Ribe. Foto: Museum Vest

Udgravning i projektet Northern Emporium i Ribe i årene 2017 - 2018

Udgravning i projektet Northern Emporium i Ribe i årene 2017 - 2018

250 glasskår underkastet geokemiske analyser

Ved at kombinere en række sofistikerede geokemiske metoder screenede forskerne næsten 250 glasskår indsamlet i Skandinaviens største by Ribe i regi af projektet ’Northern Emporium’. Forskerne fandt ingen træaskeglas før cirka 790 e.Kr. Derimod fandt forskerne dokumentation for, at den nye glastype var blevet almindelig kort efter dette tidspunkt. Resultaterne stemmer overens med, at der var meget tætte handelsbånd mellem vikingerne i Ribe og Karl den Stores rige mod syd.

Undersøgelsen er blevet gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem professor Søren M. Sindbæk fra Aarhus Universitet, der i samarbejde med Museum Vest har stået i spidsen for de arkæologiske udgravninger i Ribe. Førsteforfatter på den videnskabelige artikel er geokemiker Gry Barfod fra Geoscience ved Aarhus Universitet, mens den verdenskendte ekspert i vikingetidsglas Lene Feveile fra Museum Vest er medforfatter.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.