Carlsbergfondet opslår midler til forskningsformidling

Publiceret:

01.12.2023

Kontaktperson:

Carlsbergfondet

Med to åbne opslag inviterer Carlsbergfondet både forskere og professionelle formidlere til at ansøge om støtte til formidling af forskning og videnskab. Midlerne udbydes i regi af Carlsberg Mindelegat, der retter sig mod forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner, samt puljen Forskningsformidling, der henvender sig til professionelle formidlere. Fristen for at indsende en ansøgning er 1. marts 2024.

Carlsbergfondet ønsker at stimulere udbredelsen af og kendskabet til videnskaben og dens betydning i Danmark. På den baggrund opslår fondet midler, der skal gøre videnskabelige resultater og problemstillinger frit tilgængelige for danskerne med henblik på at styrke den offentlige samtale og bidrage til, at stadig flere forskere er til stede i den offentlige debat. Med indsatsen er det samtidig fondets ønske at fremme relationer og samarbejder mellem forskere og professionelle formidlere.

Midlerne, der udbydes i regi af Carlsberg Mindelegat og puljen til forskningsformidling, opslås i fri konkurrence med ansøgningsfrist 1. marts 2024.

Mens midlerne i Carlsberg Mindelegat skal understøtte forskeres muligheder for at formidle deres egen forskning, retter puljen Forskningsformidling sig mod private virksomheder, offentlige institutioner og almennyttige organisationer, der har dokumenteret professionel erfaring med at udvikle og gennemføre større formidlingsindsatser.

Om puljen Forskningsformidling

Puljen Forskningsformidling kan søges til professionel formidling af naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk grundforskning og videnskab med bred samfundsmæssig appel.

Der kan søges op til 3 mio. kr., og formidlingsprojektet kan være selvstændigt afgrænset eller indgå i en større formidlingsindsats. Projektet må ikke være begrænset til eksempelvis en specifik arbejds- eller undervisningssituation, og den bærende formidling skal være frit tilgængelig og kunne opleves af alle.

Der kan søges midler til forskellige typer af formidlingsformater, for eksempel tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag, publikationer og SoMe-produktioner.

Ansøgere skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling. Derudover er det en forudsætning, at projektet involverer samarbejde med forskere, som enten medvirker direkte i formidlingen, eller kvalitetssikrer den færdige produktion inden distribution. Involverede forskere skal som minimum have opnået en ph.d.-grad samt ved ansøgningstidspunktet være tilknyttet en dansk eller udenlandsk forskningsinstitution. Private virksomheder og producenter kan søge støtte til ikke-kommercielle formidlingsprojekter.

Om Carlsberg Mindelegat

Puljen Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere til formidling af egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper. Der kan søges op til 200.000 kr., og projektet kan være selvstændigt afgrænset eller del af en større indsats. Formidlingsformaterne kan eksempelvis være tv- og radioproduktioner, podcasts, skriftlige produktioner, foredrag, publikationer mv.

Ansøgere skal som minimum have en ph.d.-grad og være tilknyttet en dansk forskningsinstitution for at komme i betragtning. Det er desuden et krav, at projektet involverer samarbejde med professionelle fagfolk med dokumenteret erfaring med formidling, journalistik eller medieproduktion.

Det producerede indhold skal som udgangspunkt være frit tilgængelig og kunne opleves af alle.

Carlsberg Mindelegat og Forskningsformidling opslås to gange årligt: 1. juni og 1. december.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.