Søg midler til forskningsformidling

Publiceret:

31.05.2024

Såvel forskere som professionelle formidlere inviteres nu til at søge midler til formidling af forskning og videnskab. Midlerne udbydes i regi af puljen Forskningsformidling, der henvender sig til professionelle formidlere, samt Carlsberg Mindelegat, som retter sig mod forskere tilknyttet danske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondet ønsker at stimulere udbredelsen af og kendskabet til videnskaben og dens betydning i Danmark. Derfor opslår fondet to gange årligt midler til forskningsformidling i regi af puljen Forskningsformidling og Carlsberg Mindelegat.

Aktuelt indkalder vi nu ansøgninger til begge puljer med ansøgningsfrist 1. september 2024.

Mens midlerne i Carlsberg Mindelegat har til formål at understøtte forskeres muligheder for at formidle deres egen forskning, retter puljen Forskningsformidling sig mod professionelle formidlere, der har dokumenteret erfaring med at udvikle og gennemføre større formidlingsindsatser.

Om Forskningsformidling

I regi af puljen Forskningsformidling kan der søges op til 3 mio. kr. til formidling af naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk grundforskning og videnskab med bred samfundsmæssig appel. Formidlingsaktiviteterne kan være selvstændigt afgrænset eller indgå i en større formidlingsindsats, og den bærende formidling skal være frit tilgængelig og kunne opleves af alle.

Der kan søges midler til forskellige typer af formidlingsformater, for eksempel tv- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag, publikationer og SoMe-produktioner.

Ansøgere skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling. Derudover er det en forudsætning, at projektet involverer samarbejde med forskere, som enten medvirker direkte i formidlingen eller kvalitetssikrer den færdige produktion.

Om Carlsberg Mindelegat

Puljen Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere til formidling af egen forskning rettet mod ikke-videnskabelige målgrupper. Der kan søges op til 200.000 kr., og formidlingen kan være selvstændigt afgrænset eller del af en større indsats. Formaterne kan eksempelvis være tv- og radioproduktioner, podcasts, skriftlige produktioner, foredrag, publikationer mv.

Ansøgere skal som minimum have en ph.d.-grad og være tilknyttet en dansk forskningsinstitution for at komme i betragtning. Det er desuden et krav, at projektet involverer samarbejde med professionelle fagfolk med dokumenteret erfaring med formidling, journalistik eller medieproduktion.

Det producerede indhold skal som udgangspunkt være frit tilgængeligt og kunne opleves af alle.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.