Efterårsopslag 2024: Carlsbergfondet udbyder forskningsmidler til fri grundvidenskab

Publiceret:

29.06.2024

Carlsbergfondet opslår midler i fri konkurrence til både vækstlag og topforskere ved de danske universiteter og forskningsinstitutioner. Midlerne uddeles til lige præcis de forskningsideer og -aktiviteter, som forskerne selv har formuleret og udpeget som vigtige. Frist for indsendelse af ansøgninger er den 1. oktober 2024.

Efterårsopslag 2024 byder på virkemidler rettet mod både postdocs, yngre lektorer og veletablerede professorer inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Virkemidlerne skal først og fremmest sikre, at forskere i hele den akademiske fødekæde får mulighed for at arbejde intensivt med deres egne forskningsideer og videnskabelige spørgsmål. Desuden skal de medvirke til at sikre talentudvikling og generationsskifte, som er afgørende for, at dansk forskning også i fremtiden kan stå stærkt internationalt.

Gå til de konkrete virkemidler i Efterårsopslag 2024

Ansøgninger til Efterårsopslag 2024 kan indsendes til og med den 1. oktober 2024 kl. 16.

Væsentlige ændringer siden sidste opslag

Fra og med Efterårsopslag 2024 vil der være to virkemidler for forskningsinfrastruktur: Forskningsinfrastruktur og Digital forskningsinfrastruktur. Forskningsinfrastruktur retter sig primært mod naturvidenskabelige ansøgere og kan søges til indkøb af udstyr og apparatur, mens Digital forskningsinfrastruktur kan søges til indkøb af registerdata, etablering af tekstkorpora og etablering af databaser, der er forankrede i humaniora og samfundsvidenskab.

En anden større ændring i forhold til Efterårsopslag 2023 er, at beløbsrammerne for Semper Ardens Accelerate og Semper Ardens Advance hæves til hhv. 7 og 25 mio. kr. Ændringen gennemføres som følge af aftalen om projekttillæg indgået mellem Danske Universiteter og forskningsfinansierende fonde samt generel inflation.

Som endnu et nyt tiltag i forbindelse med Efterårsopslag 2024 åbnes der op for gruppeansøgninger til Semper Ardens Advance. Dette medfører, at op til fire ligestillede PI’s kan søge som team/gruppe. Ændringen sker som følge af, at der har været udtrykt ønske om denne mulighed i forskningsmiljøerne. Dette har vi valgt at efterkomme fra og med Efterårsopslag 2024.

Deltag i webinar om Efterårsopslag 2024

Carlsbergfondet inviterer til webinar om Efterårsopslag 2024. Her vil vi gennemgå de forskellige virkemidler samt ændringer og opdateringer til opslags- og vejledningsteksterne. Desuden vil vi gennemgå den nye budgetskabelon, der er udviklet på baggrund af indførelsen af projekttillæg.

Webinaret afholdes den 28. august kl. 13.00.

Abonnér på nyhedsbrev for forskere og ansøgere

Vil du følge med i nyheder om aktuelle og kommende opslag, nye tiltag, vigtige datoer og deadlines mv.? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev målrettet forskere og forskerstøtteenheder.

Nyhedsbrevet indeholder information, som er relevant for potentielle ansøgere, forskerstøtteenheder ved de danske universiteter samt bevillingshavere.